Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 28 2014

malutkadziewczynka
2544 d014 350
Reposted fromjust-breathe just-breathe vianezavisan nezavisan
malutkadziewczynka
6603 5bad 350
poobklejana szafa empty 15
Reposted fromSapereAude SapereAude viapassionative passionative
malutkadziewczynka
Reposted frommydaytoday mydaytoday vianotforgetme notforgetme
malutkadziewczynka
Nie mów, że kochasz, dopóki nie jesteś pewien, unikaj słów wielkich jak góry, bo im wznioślejsze, w tym większe spada się potem przepaście.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromxalchemic xalchemic vianotforgetme notforgetme
7675 10e1 350
Reposted fromwakeinspring wakeinspring vianotforgetme notforgetme
malutkadziewczynka
1566 3263 350

cinderellas-stilettos:

۞ Cinderella’s Stilettos ♛ Fashion & Luxury ۞

0299 9109 350
Reposted fromvesania vesania vianezavisan nezavisan
malutkadziewczynka
malutkadziewczynka
malutkadziewczynka
7298 fc6f 350
Reposted fromjustMeee justMeee vianimamie nimamie

August 21 2014

malutkadziewczynka
Pragnę Cię (pieprzyć, solić, przyprawić - o orgazm). Jest mi z Tobą miłość.
— Maria Goniewicz "Listy od Żony"
Reposted fromsubiektywne subiektywne viamartinif16 martinif16
malutkadziewczynka
4342 fab2 350
Reposted fromDeremyth Deremyth vianiewychamowanee niewychamowanee
malutkadziewczynka
malutkadziewczynka
6616 bcf0 350
rewolucja?
malutkadziewczynka
Lubię, gdy mówisz, że mnie kochasz, bo przecież są bajki, z których nigdy się nie wyrasta
— Piotr Adamczyk
malutkadziewczynka
6436 c235 350
Reposted fromiminlove iminlove vianiewychamowanee niewychamowanee
malutkadziewczynka
Jest taki okres, kiedy kobieta musi być piękna, żeby ktoś ją pokochał, a potem przychodzi czas, że ktoś musi ją kochać, żeby była piękna.
— Françoise Sagan
malutkadziewczynka
1168 da2f 350
Reposted fromsiostry siostry vianiewychamowanee niewychamowanee
malutkadziewczynka
-To wojna?-zapytał -Ależ nie, to nasze życie.
— Éric-Emmanuel Schmitt – Trucicielka i inne opowiadania
Reposted frompieprzycto pieprzycto
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl